söndag 2 juli 2017

Halvårsrapport 2017

Första sex månaderna har på grund av många andra aktiviteter varit relativt lugna på aktiefronten, 5 köp och 5 försäljningar (de flesta i januari/februari och maj/juni).

Två nya företag har tillkommit under första halvåret, Hemfosa och Kopparberg, och fyra bolag har försvunnit från portföljen, ABB, Hexagon, Novo Nordisk och Unilever. Dessutom har innehaven ökat i tre andra bolag, H&M, Axfood och Omega Healthcare, och minskat i ett bolag, Telia.

Gjorde ett första uttag från portföljen i april för att amortera på bolånet i samband med att det flyttades till en annan bank och därmed kunde vi mer än halvera den ränta vi betalar varje månad. Detta uttag gör att utdelningsprognosen för 2017 påverkas en del, men inkluderar jag det belopp vi sparar i ränta varje månad så har vi fortfarande haft en positiv utveckling.

Följande belopp efter skatt har betalats ut till portföljen under perioden januari-juni:

Ratos B                        11 000 kr

Prospect Capital Corporation    9 403 kr
Telia                           7 000 kr
H&M                             4 900 kr
Omega Healthcare                3 760 kr
Axfood                          3 600 kr
Kopparberg                      3 540 kr    
Bonheur                         3 489 kr
Novo Nordisk                    3 445 kr
Investor                        3 300 kr
Castellum                       2 500 kr
Skanska                         2 475 kr
Hemfosa                         2 175 kr
ICA Gruppen                     2 100 kr
Kinder Morgan, Inc.             1 880 kr
Exxon Mobil                     1 714 kr
Johnson & Johnson               1 476 kr

Unilever                          451 kr
Totalt                         68 208 kr
Källskatten blev totalt 4 842 kr.