måndag 21 januari 2019

Nytt år, stora förändringar

Under första halvan av förra året så blev det en hel del diskussioner med min hustru om att flytta till en större bostad som även skulle göra det möjligt att driva ett bed&breakfast. När vi väl bestämde oss för att göra allvar av detta och börja leta mer aktivt efter en bostad, så sålde vi under juli månad samtliga innehav i portföljen som en förberedelse inför en möjlig fastighetsaffär. Ingår i strategin att inte ha pengar på börsen som behövs det närmaste halvåret, så det var ett enkelt val just då. Tanken var att när vi väl sålt vår egna bostad, så skulle vi köpa tillbaka ungefär halva portföljen igen och använda resten till nödvändiga renoveringar.

Några månader senare så hade vi hittat drömhuset med stor tomt (mätt i hektar) och inte vilken tomt som helt utan en sjötomt med bra läge. Nära till golfbana, vandringsstråk och andra aktiviteter. Tillräckligt långt bort från järnvägsstation och motorväg för att inte bli störd, men ändå nära nog för vi inte ska känna oss alltför isolerade. Internationell flygplats inom rimligt avstånd. Huset är placerat så att vi behöver gå knappt 25 meter från ytterdörren innan vi kan doppa tårna i sjön. Omgiven av skog och med ett par hundra meter till närmaste granne, så känner vi redan ett inre lugn här.

När vi väl hade fått vår egna bostad såld, så fullföljde vi vår strategi under hösten och köpte tillbaka halva portföljen drygt 100 000 kr billigare. Fanns aldrig någon tanke på att tajma marknaden utan detta var ren tur.

En halvering av portföljen påverkar så klart vår utdelningsprognos och den har nu sjunkit till drygt 61 000 kr. Å andra sidan så kan ett bed&breakfast ge hyfsad avkastning om vi lyckas attrahera tillräckligt med gäster. Jag kommer ha kvar mitt jobb, som redan nu täcker våra utgifter utan problem även med 60% sparkvot, så det blir först och främst min hustru som kommer driva vår "hemma-verksamhet". Hon har även en hel del andra idéer på hur vi kan tjäna pengar. Om vi kan förvandla vår fastighet till en inkomstkälla och inte enbart en utgift, så skulle det kunna påverka vår prognos för när vi kan bli ekonomiskt oberoende.

Strategin för portföljen är mer eller mindre oförändrad. Investeringar i större bolag som ger stabil utdelning och i år är planen att investera 50 000 kr per kvartal (inklusive utdelningar).

söndag 1 juli 2018

Halvårsrapport 2018

Halva året har passerat och det har varit en volatil resa för portföljen. Första kvartalet minus 4 procent och därefter en positiv utveckling med det dubbla under andra kvartalet. För ett par veckor sedan så passerade det totala portföljvärdet för första gången 3 000 000 kr, men har nu fallit tillbaka under detta belopp igen.

Planen var att göra ett köp per kvartal för ungefär 50 000 kr (utdelningar + nytt kapital) och möjligtvis ytterligare köp om jag minskade i något annat innehav. De två kvartalsinköpen under första halvåret blev 140 aktier i Investor och 500 aktier i Handelsbanken. I början av året så sålde jag innehaven i Axfood och Ica. Detta återinvesterades i Skanska (300 aktier), Resurs Holding (1000 aktier) och Kopparbergs (270 aktier). Senare på våren när Kopparbergs rusade iväg uppåt så valde jag att sälja av nästan hälften då innehavet vid den tidpunkten var mitt näst största och det kändes lite väl riskfyllt för ett så litet bolag. Har även minskat lite på innehaven i Nobina och Omega Healthcare senaste månaden och återinvesterat i NCC (300 aktier), Investor (160 aktier) och Johnson & Johnson (80 aktier). Har fortfarande en del likvida medel i portföljen (130 000 kr) som ska investeras vid lämpligt tillfälle.

Utdelningarna har ökat med drygt 39% jämfört med samma period förra året.

Handelsbanken A                 12 000
Ratos B                         11 000
Skanska                          9 900
H&M                              9 310
Omega Healthcare                 7 451
Nobina                           6 700
Prospect Capital Corporation     6 404
TeliaSonera                      5 750
Resurs Holding                   5 400
NCC                              3 600
Kopparberg                       3 540
Investor A                       3 520
Castellum                        2 650
Kinder Morgan, Inc.              2 318
Hemfosa                          2 300
Exxon Mobil                      1 712
Johnson & Johnson                1 497
Totalt:                         95 052
Källskatten blev totalt 2 967 kr.

Utdelningarna skulle nu kunna betala våra vanliga månadsutgifter, men än så länge fortsätter vi med samma strategi och återinvesterar alla utdelningar.  

lördag 30 december 2017

Bokslut 2017

Dags att summera året som gått och börja planera för nästa år.

Andelen svenska bolag har ökat under året vilket innebär mindre källskatt på utdelningarna (även om jag får tillbaka det mesta i samband med deklarationen). Kommer fortsätta med att inrikta mig på svenska bolag. Planen är att enbart göra ett inköp varje kvartal och då för ungefär 50 000 kr. Tanken är att öka i tre bolag och köpa in ett nytt bolag. Kan bli något köp till om jag väljer att minska på något av våra nuvarande innehav.

Följande utdelningar efter skatt har betalats ut till portföljen under året:

Prospect Capital Corporation    16 872
H&M                             14 115
TeliaSonera                     12 000
Ratos B                         11 000
Omega Healthcare                10 991
Castellum                        5 000
Hemfosa                          4 925
Kinder Morgan, Inc.              3 632
Axfood                           3 600
Kopparberg                       3 540
Bonheur                          3 489
Novo Nordisk                     3 445
Exxon Mobil                      3 328
Investor A                       3 300
Resurs Holding                   3 000
Johnson & Johnson                2 882
Skanska                          2 475
ICA Gruppen                      2 100
NCC                              1 500
Unilever                           451
Totalt:                        111 645
Källskatten blev totalt 8 278 kr.

Utdelningen efter skatt har växt med 16% jämfört med förra året och den ackumulerade utdelningen har nu passerat 420 000 kr. Utdelningsprognosen för nästa år är 150 000 kr, så det räcker att vi investerar knappt 5 000 kr per månad för att få ihop till fyra inköp under året.

Vid årets början var portföljen värd 2 478 000 kr och vid avstämningen för 2017 så är portföljvärdet 2 859 000 kr. December blev en rejält sur månad för portföljen så portföljtillväxten stannade i stort sett på +/-0 (exklusive insättningar).

söndag 2 juli 2017

Halvårsrapport 2017

Första sex månaderna har på grund av många andra aktiviteter varit relativt lugna på aktiefronten, 5 köp och 5 försäljningar (de flesta i januari/februari och maj/juni).

Två nya företag har tillkommit under första halvåret, Hemfosa och Kopparberg, och fyra bolag har försvunnit från portföljen, ABB, Hexagon, Novo Nordisk och Unilever. Dessutom har innehaven ökat i tre andra bolag, H&M, Axfood och Omega Healthcare, och minskat i ett bolag, Telia.

Gjorde ett första uttag från portföljen i april för att amortera på bolånet i samband med att det flyttades till en annan bank och därmed kunde vi mer än halvera den ränta vi betalar varje månad. Detta uttag gör att utdelningsprognosen för 2017 påverkas en del, men inkluderar jag det belopp vi sparar i ränta varje månad så har vi fortfarande haft en positiv utveckling.

Följande belopp efter skatt har betalats ut till portföljen under perioden januari-juni:

Ratos B                        11 000 kr

Prospect Capital Corporation    9 403 kr
Telia                           7 000 kr
H&M                             4 900 kr
Omega Healthcare                3 760 kr
Axfood                          3 600 kr
Kopparberg                      3 540 kr    
Bonheur                         3 489 kr
Novo Nordisk                    3 445 kr
Investor                        3 300 kr
Castellum                       2 500 kr
Skanska                         2 475 kr
Hemfosa                         2 175 kr
ICA Gruppen                     2 100 kr
Kinder Morgan, Inc.             1 880 kr
Exxon Mobil                     1 714 kr
Johnson & Johnson               1 476 kr

Unilever                          451 kr
Totalt                         68 208 kr
Källskatten blev totalt 4 842 kr.

fredag 30 december 2016

Bokslut 2016

Precis kommit hem från en mycket trevlig (men dyr) julresa till New York, så nu är det dags att summera året som gått och börja planera för 2017.

Flytt till annan nätmäklare resulterade i en del försäljningar av amerikanska innehav eftersom det var dyrare att flytta dem jämfört med courtage för att sälja och köpa på nytt. Dessutom så var ändå tanken att sälja en del amerikanska innehav och istället öka på andelen svenska aktier. Ett tag var andelen amerikanska innehav i portföljen drygt 80% vilket var alldeles för mycket. Nu är andelen svenska bolag drygt 50% och amerikanska bolag knappt 33%, övrigt är danskt och norskt.

Telia dippade rejält och när kursen låg runt 34,5 så köpte jag en större mängd aktier än vad jag tänker behålla långsiktigt. Planen är att behålla dem och inkassera utdelning tills kursen letar sig upp mot 40-41 kr då halva innehavet kommer säljas. Har även ökat på innehaven i Castellum, Novo Nordisk och Ratos. Nya innehav i portföljen är ICA, Axfood, Hexagon och Unilever.

Har courtage-fri handel på nordiska aktier ytterligare några månader så förhoppningsvis ska det bli fler köplägen framöver.

Följande utdelningar har betalats ut till portföljen under året:

Prospect Capital Corporation    17 972
TeliaSonera                     17 250
Main Street Capital             10 443
Ratos B                          8 125
Omega Healthcare                 7 415
HCP                              3 736
Kinder Morgan, Inc.              3 653
Bonheur                          3 408
SKF                              3 300
Exxon Mobil                      3 247
Williams Companies               3 197
Johnson & Johnson                2 742
Castellum                        2 450
Chevron Corporation              2 123
Digital Realty Trust             2 033
ABB                              1 296
Emerson                          1 110
Atlas Copco B                      945
T Rowe Price                       763
Coca-Cola Company                  446
McDonalds                          436
Hershey                            410
Wal-Mart Stores                    354
Totalt:                         96 854

Källskatten blev totalt 10 349 kr.

Utdelningen efter skatt växte knappt 5% jämfört med förra året, men försäljningen av de amerikanska innehaven i samband med byte av nätmäklare påverkade årets utdelning en hel del, drygt 15 000 kr mindre än enligt ursprunglig plan. Den realiserade vinsten av dessa försäljningar blev dock drygt 120 000 kr.

Den ackumulerade utdelningen har nu passerat 300 000 kr.

Vid årets början var portföljen värd 1 978 000 kr och vid avstämningen för 2016 så är portföljvärdet 2 478 000 kr. Knappt 20% upp (exkl insättningar) får anses vara godkänt.  Insättningarna under året har totalt nått upp till 100 000 kr. Har ytterligare 20 000 kr avsatta för 2016 men väntar med att föra över dem till min ISK tills nästa år.

Planen var att fortsätta investera ungefär 10 000 kr varje månad även 2017, men med börskurser som bara stiger och stiger så kanske jag väljer att halvera aktieinvesteringarna och istället amorterar på bolånet där målet är att nå 50% belåning i närtid (möjligtvis redan under 2017).

söndag 6 november 2016

Leva på halva lönen

För att kunna investera löpande i vår aktieportfölj så måste först vår privatekonomi vara i ordning. Har under drygt två år använt mig av en form av "nollsummebudget", dvs. alla inkomster från föregående månad budgeteras fullt ut till nuvarande månads budgetposter (inklusive buffertsparande och investeringar) så att summan av budgetposterna blir lika med summan av inkomsterna. Jag har gjort tidigare försök med att "föra kassabok" i olika datorprogram, men det har inte fungerat särskilt länge. Intresset har snabbt svalnat, vanligtvis pga att det har tagit för lång tid att mata in uppgifter när grundinställningarna i dessa program har varit lite för detaljerade, dvs. allför många olika budgetposter. Nu har jag ett enkelt kalkylark, ett för varje månad, där jag för in inkomsterna för föregående månad och därefter så budgeterar jag alla poster tills summan är lika med inkomsterna. Om det under en månad skulle visa sig att någon budgetpost kommer bli högre än planerat så flyttar jag belopp från andra budgetposter för att täcka upp det.

Just nu så studerar min hustru så vi har enbart en inkomst, men vi har lyckats hålla våra utgifter på en nivå som är ungefär hälften av min inkomst. Låga utgifter ger oss möjlighet att spara/investera större belopp varje månad trots att vi bara har en inkomst.

Efter avdrag för löneväxling, gruppförsäkringar och skatt så får jag ut ungefär 31 500 kr. En normal månad så har vi utgifter på drygt 11 000 kr. Vi lever billigt utan att snåla på något vis. Äter bra mat (matlåda till jobb) med en matbudget på knappt 1 900 kr per månad (inkluderar även sådant som toapapper, tvål, tandkräm, etc.) Få men väl valda restaurangbesök. Kreditkort utan årsavgift och med bonus. Internetbank med möjlighet att betala räkningar utan kostnad. Hustrun gillar dessutom att handla på loppis där man kan hitta kvalité till ett rimligt pris om man är beredd att leta (och pruta). Senaste fyndet var en Skeppshult gjutjärnspanna för 25 kr som jag gjorde ren från rostfläckar, oljade och brände in så att den blev som ny igen.

Vi reser utomlands regelbundet med bl.a. återkommande resor till Taiwan, så avsättningen till semesterbufferten ligger på 4 000 kr per månad. Vi avsätter 4 000 kr per månad till en buffert för framtida underhåll på huset och 1 000 kr per månad till en buffert för större reparationer av bilen. Vanlig service av bil och hus ingår i det vi sätter av till normala utgifter varje månad. Bygger även upp en räntebuffert där jag sätter av skillnaden mot en ränta på 4,5%. Utöver detta så betalar jag av på mitt CSN-lån och investerar 5 000 kr varje månad i aktier.

Det kanske är att svära i kyrkan när jag inte placerar allt buffertsparande i ett bankkonto, men som räntemiljön ser ut idag så ser jag det som rent slöseri. Våra pengar ska jobba. Så den del av buffertsparandet som kanske aldrig kommer användas eller i varje fall inte planeras att användas de närmaste åren, dvs. räntebuffert och buffert för underhåll av huset och större reparationer av bilen är placerad i aktier. Nästa månad så kommer buffertsparandet för husunderhåll och bilreparationer ha nått det tak jag har satt upp i förväg på 150 000 kr respektive 40 000 kr, så nästa år kommer det istället investeras 10 000 kr i aktier. Jag gör skillnad på det belopp som hör till buffertsparande och det som är rena investeringar även om allt ingår i samma aktieportfölj. Det kanske kan verka lite onödigt, men det fungerar bra för mig att ha kontroll på vilken "huvuduppgift" dessa pengar har, dvs. vissa är för vår framtida pensionering och annat kan vi behöva innan dess...

Semesterbufferten ligger däremot i ett bankkonto med låg ränta, men den används mer regelbundet så det brukar inte bli några större belopp. Även en del andra budgetposter bygger efterhand upp en liten buffert. Av dessa finns 15 000 kr på ett kreditkort med 2% ränta och övrigt ligger på ett vanligt bankkonto. Vid bokslutet för varje år så ser jag över dessa "överskott" och justerar om mellan olika budgetposter om nödvändigt. Kan även bli en extra investering om överskottet har blivit alldeles för högt.

Förutom CSN-lånet så har vi ett bolån med ungefär 56% belåningsgrad. Med nuvarande ränteläge så betalar vi drygt 2 100 kr i månaden till banken, sedan sätter jag som sagt av ytterligare ett belopp till vår räntebuffert så att vi totalt kommer upp till ett belopp som motsvarar vad vi skulle behöva betala om räntan var 4,5%. Funderar på att amortera ner till 50% belåningsgrad nästa år, vilket skulle kunna kvalificera oss för en mycket lägre ränta. Jag tycker 50% belåningsgrad är en lagom nivå och tänker inte aktivt jobba på att få ner den mer därefter, dvs. ingen mer frivillig amortering. Skulle räntenivån rusa iväg uppåt så kan jag tänka mig att omvärdera det beslutet när vi hamnar i ett läge där det är svårt att få bättre avkastning på börsen eller i ränteplacering.

Så när är utdelningarna från vår portfölj så höga att det är möjligt att gå i pension? Det kommer dröja ett bra tag till innan de kan ersätta min lön, men redan nästa år räknar jag faktiskt med att utdelningarna skulle kunna betala alla våra vanliga utgifter, dvs. ungefär 11 000 kr per månad. Utöver det så ska de dessutom kunna betala för semesterresor och fylla på vårt buffertsparande vilket är ytterligare 4 000 - 10 000 kr per månad beroende på var jag drar gränsen för hur mycket vi ska spara undan för framtida underhåll av hus och bil. Dessutom så bör det nog även finnas en liten säkerhetsmarginal eftersom utdelningar kan sänkas, men min tanke är att min tjänstepension ska vara denna "säkerhetsmarginal". Återstår dock att se vad våra politiker kan hitta på. Finns ju alltid en risk att jag inte kommer kunna ta ut min tjänstepension som planerat.

I varje fall, den dagen som våra utdelningar blir så höga att de kan ersätta min lön, så planerar jag ändå att jobba vidare i minst två år och spara undan lönen så att vi har åtminstone två årslöner i likvida medel.  

torsdag 27 oktober 2016

Flytt av depå

Har varit upptagen med mycket annat under året; har blivit några utlandsresor, rest runt lite i Sverige, och även fått långväga besök av vänner från Taiwan, så portföljen gick på sparlåga under första halvan av året. Under Brexit-dippen så blev det ett par köp, men de senaste månaderna har gått åt till att planera flytt av min depå och ett par tjänstepensioner till ny nätmäklare.

Bara att flytta depån har tagit en månad (väntar fortfarande på de sista likvida medlen, en utdelning som betalades ut under pågående flytt av aktier) och då hade jag ändå sålt av en hel del innehav där jag inte var beredd att betala flyttavgiften (billigare att sälja och köpa tillbaka). Några av de innehav jag sålde vet jag inte om jag kommer köpa tillbaka i nuläget. Dollarn är för dyr, så jag avvaktar med amerikanska innehav och inriktar mig på svenska bolag. Planen har ändå varit att minska på de amerikanska innehaven till förmån för svenska bolag.

Tjänstepensionen (fribrev) var ett kapitel för sig själv. Min tidigare arbetsgivare hade gått i konkurs och konkursförvaltaren hade pensionerat sig och jobbade inte som advokat längre. Tog lite tid att hitta rätt person och få rätt dokument  underskrivna, men inom ett par veckor så ska den flytten vara genomförd.

Eftersom jag har sålt en del aktier i samband med flytten så sitter jag nu med en rejäl kassa igen, c:a 500 000 kr, som ska investeras stegvis under de närmaste sex månaderna. Jag har valt ut en del svenska bolag jag är intresserad av och satt upp en (flexibel) köpkurs för varje bolag. Tanken är att återgå till regelbundna köp första veckan varje månad.