söndag 6 november 2016

Leva på halva lönen

För att kunna investera löpande i vår aktieportfölj så måste först vår privatekonomi vara i ordning. Har under drygt två år använt mig av en form av "nollsummebudget", dvs. alla inkomster från föregående månad budgeteras fullt ut till nuvarande månads budgetposter (inklusive buffertsparande och investeringar) så att summan av budgetposterna blir lika med summan av inkomsterna. Jag har gjort tidigare försök med att "föra kassabok" i olika datorprogram, men det har inte fungerat särskilt länge. Intresset har snabbt svalnat, vanligtvis pga att det har tagit för lång tid att mata in uppgifter när grundinställningarna i dessa program har varit lite för detaljerade, dvs. allför många olika budgetposter. Nu har jag ett enkelt kalkylark, ett för varje månad, där jag för in inkomsterna för föregående månad och därefter så budgeterar jag alla poster tills summan är lika med inkomsterna. Om det under en månad skulle visa sig att någon budgetpost kommer bli högre än planerat så flyttar jag belopp från andra budgetposter för att täcka upp det.

Just nu så studerar min hustru så vi har enbart en inkomst, men vi har lyckats hålla våra utgifter på en nivå som är ungefär hälften av min inkomst. Låga utgifter ger oss möjlighet att spara/investera större belopp varje månad trots att vi bara har en inkomst.

Efter avdrag för löneväxling, gruppförsäkringar och skatt så får jag ut ungefär 31 500 kr. En normal månad så har vi utgifter på drygt 11 000 kr. Vi lever billigt utan att snåla på något vis. Äter bra mat (matlåda till jobb) med en matbudget på knappt 1 900 kr per månad (inkluderar även sådant som toapapper, tvål, tandkräm, etc.) Få men väl valda restaurangbesök. Kreditkort utan årsavgift och med bonus. Internetbank med möjlighet att betala räkningar utan kostnad. Hustrun gillar dessutom att handla på loppis där man kan hitta kvalité till ett rimligt pris om man är beredd att leta (och pruta). Senaste fyndet var en Skeppshult gjutjärnspanna för 25 kr som jag gjorde ren från rostfläckar, oljade och brände in så att den blev som ny igen.

Vi reser utomlands regelbundet med bl.a. återkommande resor till Taiwan, så avsättningen till semesterbufferten ligger på 4 000 kr per månad. Vi avsätter 4 000 kr per månad till en buffert för framtida underhåll på huset och 1 000 kr per månad till en buffert för större reparationer av bilen. Vanlig service av bil och hus ingår i det vi sätter av till normala utgifter varje månad. Bygger även upp en räntebuffert där jag sätter av skillnaden mot en ränta på 4,5%. Utöver detta så betalar jag av på mitt CSN-lån och investerar 5 000 kr varje månad i aktier.

Det kanske är att svära i kyrkan när jag inte placerar allt buffertsparande i ett bankkonto, men som räntemiljön ser ut idag så ser jag det som rent slöseri. Våra pengar ska jobba. Så den del av buffertsparandet som kanske aldrig kommer användas eller i varje fall inte planeras att användas de närmaste åren, dvs. räntebuffert och buffert för underhåll av huset och större reparationer av bilen är placerad i aktier. Nästa månad så kommer buffertsparandet för husunderhåll och bilreparationer ha nått det tak jag har satt upp i förväg på 150 000 kr respektive 40 000 kr, så nästa år kommer det istället investeras 10 000 kr i aktier. Jag gör skillnad på det belopp som hör till buffertsparande och det som är rena investeringar även om allt ingår i samma aktieportfölj. Det kanske kan verka lite onödigt, men det fungerar bra för mig att ha kontroll på vilken "huvuduppgift" dessa pengar har, dvs. vissa är för vår framtida pensionering och annat kan vi behöva innan dess...

Semesterbufferten ligger däremot i ett bankkonto med låg ränta, men den används mer regelbundet så det brukar inte bli några större belopp. Även en del andra budgetposter bygger efterhand upp en liten buffert. Av dessa finns 15 000 kr på ett kreditkort med 2% ränta och övrigt ligger på ett vanligt bankkonto. Vid bokslutet för varje år så ser jag över dessa "överskott" och justerar om mellan olika budgetposter om nödvändigt. Kan även bli en extra investering om överskottet har blivit alldeles för högt.

Förutom CSN-lånet så har vi ett bolån med ungefär 56% belåningsgrad. Med nuvarande ränteläge så betalar vi drygt 2 100 kr i månaden till banken, sedan sätter jag som sagt av ytterligare ett belopp till vår räntebuffert så att vi totalt kommer upp till ett belopp som motsvarar vad vi skulle behöva betala om räntan var 4,5%. Funderar på att amortera ner till 50% belåningsgrad nästa år, vilket skulle kunna kvalificera oss för en mycket lägre ränta. Jag tycker 50% belåningsgrad är en lagom nivå och tänker inte aktivt jobba på att få ner den mer därefter, dvs. ingen mer frivillig amortering. Skulle räntenivån rusa iväg uppåt så kan jag tänka mig att omvärdera det beslutet när vi hamnar i ett läge där det är svårt att få bättre avkastning på börsen eller i ränteplacering.

Så när är utdelningarna från vår portfölj så höga att det är möjligt att gå i pension? Det kommer dröja ett bra tag till innan de kan ersätta min lön, men redan nästa år räknar jag faktiskt med att utdelningarna skulle kunna betala alla våra vanliga utgifter, dvs. ungefär 11 000 kr per månad. Utöver det så ska de dessutom kunna betala för semesterresor och fylla på vårt buffertsparande vilket är ytterligare 4 000 - 10 000 kr per månad beroende på var jag drar gränsen för hur mycket vi ska spara undan för framtida underhåll av hus och bil. Dessutom så bör det nog även finnas en liten säkerhetsmarginal eftersom utdelningar kan sänkas, men min tanke är att min tjänstepension ska vara denna "säkerhetsmarginal". Återstår dock att se vad våra politiker kan hitta på. Finns ju alltid en risk att jag inte kommer kunna ta ut min tjänstepension som planerat.

I varje fall, den dagen som våra utdelningar blir så höga att de kan ersätta min lön, så planerar jag ändå att jobba vidare i minst två år och spara undan lönen så att vi har åtminstone två årslöner i likvida medel.  

torsdag 27 oktober 2016

Flytt av depå

Har varit upptagen med mycket annat under året; har blivit några utlandsresor, rest runt lite i Sverige, och även fått långväga besök av vänner från Taiwan, så portföljen gick på sparlåga under första halvan av året. Under Brexit-dippen så blev det ett par köp, men de senaste månaderna har gått åt till att planera flytt av min depå och ett par tjänstepensioner till ny nätmäklare.

Bara att flytta depån har tagit en månad (väntar fortfarande på de sista likvida medlen, en utdelning som betalades ut under pågående flytt av aktier) och då hade jag ändå sålt av en hel del innehav där jag inte var beredd att betala flyttavgiften (billigare att sälja och köpa tillbaka). Några av de innehav jag sålde vet jag inte om jag kommer köpa tillbaka i nuläget. Dollarn är för dyr, så jag avvaktar med amerikanska innehav och inriktar mig på svenska bolag. Planen har ändå varit att minska på de amerikanska innehaven till förmån för svenska bolag.

Tjänstepensionen (fribrev) var ett kapitel för sig själv. Min tidigare arbetsgivare hade gått i konkurs och konkursförvaltaren hade pensionerat sig och jobbade inte som advokat längre. Tog lite tid att hitta rätt person och få rätt dokument  underskrivna, men inom ett par veckor så ska den flytten vara genomförd.

Eftersom jag har sålt en del aktier i samband med flytten så sitter jag nu med en rejäl kassa igen, c:a 500 000 kr, som ska investeras stegvis under de närmaste sex månaderna. Jag har valt ut en del svenska bolag jag är intresserad av och satt upp en (flexibel) köpkurs för varje bolag. Tanken är att återgå till regelbundna köp första veckan varje månad.

söndag 3 januari 2016

Bokslut 2015

Portföljvärdet har åkt både upp och ner under året och trots att fallande kurser logiskt sett ofta är positivt för oss som är nettoköpare, så kan jag inte undvika att påverkas när portföljvärdet utvecklas negativt. Blandade känslor, så investeringsreglerna får hålla känslorna under kontroll.

Förutom de innehav jag sålde under första kvartalet för att jag tyckte avkastningen var för låg, så har jag har under det sista kvartalet minskat något på REIT exponeringen (minskat i DLR och sålt innehaven i WP Carey och Realty Income). En del av likviden har använts till att köpa lite mer svenskt (TeliaSonera och SKF) och jag har dessutom börjat intressera mig för en del bolag med relativt låg utdelning men hyfsad historisk utdelningstillväxt. Blev en mindre post i både Hershey och Wal-Mart vid den senaste dippen och jag väntar tålmodigt på att kursen ska sjunka i ytterligare några bolag (bl.a. Disney).

Eftersom planen är att leva på utdelningar i framtiden och inte av tillväxt i själva aktiekurserna så vill jag se en ständigt växande utdelning oberoende av hur portföljvärdet utvecklas. Följande utdelningar har betalats ut till portföljen under året:

Prospect Capital Corporation   14 249
Main Street Capital             9 468
Kinder Morgan, Inc.             8 607
Ratos B                         6 500
Realty Income                   5 202
Williams Companies              4 821
Digital Realty Trust            4 801
Bonheur                         4 491
Chevron Corporation             4 276
Omega Healthcare                4 028
Philip Morris International     3 819
HCP                             3 696
WP Carey                        3 264
Exxon Mobil                     3 082
Castellum                       2 300
Johnson & Johnson               1 926
Coca-Cola Company               1 759
McDonalds                       1 714
Emerson                           530
Target Corporation                416
Wal-Mart Stores                   324
Ränta ISK                       3 274
Totalt                         92 547

Källskatten blev totalt 14 807 kr.

Detta är drygt 37% mer i utdelning än förra året, men målet var 110 000 kr efter skatt så det misslyckades vi med. Om jag justerar för Bonheurs utdelningssänkning och de utdelningar vi "missat" pga försäljningarna av några innehav, så skulle målet ha hamnat på 95 000 kr. Ganska nära trots allt (oräknat den realiserade vinsten från försäljningarna på 155 000 kr). För 2016 så kommer Kinder Morgans utdelningssänkning på 75% mer eller mindre utradera en del av tillväxten under 2015, så målet för 2016 blir att utdelningarna efter skatt ska nå upp till 106 000 kr, dvs. ungefär 15% mer än 2015. Detta är fortfarande en respektabel summa som skulle kunna täcka våra kostnader för bostad, mat och transport varje månad. Vi fortsätter dock att återinvestera alla utdelningar.

Målet för 2015 var att vi skulle investera drygt 10 000 kr varje månad och det visade sig att vi lyckades en aningen bättre med drygt 15 000 kr varje månad. För 2016 så blir målet att nyinvestera 10 000 kr varje månad. Har funderat på att övergå till inköp varje kvartal för att ha ett större belopp att investera vid varje tillfälle och även hålla nere courtaget, men bestämt mig för att att fortsätta med månadsinköp även under 2016.

torsdag 1 oktober 2015

Kvartalsrapport

Har varit en turbulent period på aktiemarknaden. Eftersom jag inte har loggat in hos min nätmäklare speciellt ofta så har jag i varje fall sluppit undan att se portföljvärdet åka bergochdalbana. Nu försöker jag att inte lägga alltför stor vikt vid portföljvärdet eftersom det kan jag inte använda till något om inte jag först realiserar en eventuell vinst. Utdelningen däremot är riktiga pengar som jag kan återinvestera (och i framtiden använda till att betala våra utgifter). Följande belopp efter skatt har betalats ut till portföljen under kvartalet (juli-september):

Prospect Capital Corporation    3 545 kr
Kinder Morgan, Inc.             2 474 kr
Main Street Capital             1 869 kr
WP Carey                        1 659 kr
Omega Healthcare                1 566 kr
Realty Income                   1 550 kr
Philip Morris International     1 429 kr
HCP                             1 220 kr
Digital Realty Trust            1 211 kr
Williams Companies              1 139 kr
Chevron Corporation             1 058 kr
Exxon Mobil                       773 kr
Johnson & Johnson                 646 kr
Coca-Cola Company                 438 kr
McDonalds                         417 kr
Emerson Electric                  153 kr
Ränta ISK                          36 kr
Totalt                         21 183 kr


Två nya bolag till portföljen, Emerson Electric ($44) och ABB (144 kr), och ökning av innehaven i Main Street Capital ($27), Kinder Morgan ($30) och Williams Companies ($35). Har sålt hela mitt innehav i Philip Morris ($82).

Räntan på likvida medel hos min nätmäklare har på kort tid "marknadsanpassats" och gått från 1,75% till 0%, så likvida medel ska även fortsättningsvis inte läggas på hög utan investeras genom regelbundna köp varje månad.

söndag 19 juli 2015

Sireners sång

En vecka har passerat utan att jag har kontrollerat portföljen eller aktiekurser. De första dagarna var jobbiga och jag fick aktivt tvinga mig till att inte lyssna på portföljens förtrollande sång, men därefter så gick det bättre.

Istället för att kontrollera aktiekurser under pendlingen till och från jobb, så har jag nu kunnat koncentrera mig på mina självstudier i kinesiska. Portföljen klarar sig bättre på egen hand och tanken är ju trots allt att portföljen ska kunna ge en så pass stor passiv inkomst att vi kan sluta jobba. Då vill det till att det verkligen är en passiv inkomst annars går vi enbart från ett jobb till ett annat om portföljen kräver aktiv förvaltning.

Gjorde ett litet undantag idag och loggade in för att kontrollera utdelningarna från några av våra innehav, men fortsättningsvis tänker jag vänta även med det och nöja mig med en inloggning per månad, dvs. när det är dags för månadens inköp.

söndag 12 juli 2015

Det ska vara tråkigt att investera

Har tittat till portföljen lite väl ofta den senaste tiden, så kommande vecka ska jag försöka undvika att logga in hos min nätmäklare. Veckan därpå så kommer jag bara logga in den 24 juli för månadens inköp (om det finns något köpvärt) och därefter så är tanken att hålla mig borta från min nätmäklare till den 24 augusti då det är dags för nästa inköp. Förutom att inte logga in hos min nätmäklare så ska jag även försöka undvika att kontrollera aktiekurserna för våra innehav på annat vis.

Tidigare så fungerade det bra för mig med inköp vid en fast datum varje månad, men efter att ha suttit med en större summa likvida medel i portföljen så föll jag tillbaka till att kontrollera kurser i stort sett dagligen, så nu är det dags att bryta denna dåliga vana.

Det är helt enkelt dags att göra det mekaniskt och tråkigt att investera igen.

lördag 4 juli 2015

Halvårsrapport 2015

Första sex månaderna av 2015 har passerat och senaste tiden har varit lite mer turbulent med en del fallande kurser. Fortfarande från en relativt hög nivå, men ett och annat bolag på bevakningslistan har nått köpvärda nivåer.

Netfonds har sänkt räntan till 1,75% på likvida medel och eftersom jag av någon anledning känner mig mer avslappnad när jag INTE har så mycket likvida medel i portföljen så har kassan minskat till ett minimum för att istället placeras i bolag som ökar på kassaflödet i portföljen. Sex nya bolag har tillkommit under första halvåret, Main Street Capital, Williams Companies, Johnson & Johnson, WP Carey, HCP och Omega Healthcare, och fyra bolag har försvunnit från portföljen, ARCP, Investor, Target, och Wal-Mart. Dessutom har innehaven i fem andra bolag ökat, Exxon Mobil, Philip Morris, Kinder Morgan, PSEC och Realty Income.

Williams Companies riskerar att bli ett kort innehav då ett annat bolag, ETE, nyligen har visat intresse för att köpa upp bolaget. Budet förkastades dock av Williams styrelse som allför lågt, men det kan komma ett nytt och högre bud. Förhoppningen är att kunna behålla bolaget med en utdelning på nästan 6%, men kommer det ett nytt och tillräckligt högt bud så är det möjligt att jag passar på att sälja om kursen ökar tillräckligt mycket i anslutning till ett nytt bud. Inköpet i januari av 250 aktier var till en kurs av ungefär $40 och med dagens kurs på drygt $57 så har det redan varit ett väldigt bra köp (har fått två utdelningar också).

Följande belopp efter skatt har betalats ut till portföljen under perioden januari-juni:

Prospect Capital Corporation    7 087 kr
Ratos B                         6 500 kr
Bonheur                         4 491 kr
Main Street Capital             3 757 kr
Kinder Morgan, Inc.             3 123 kr
Philip Morris International     2 390 kr
Digital Realty Trust            3 589 kr
Castellum                       2 300 kr
Chevron Corporation             2 137 kr
Williams Companies              2 096 kr
Realty Income                   2 087 kr
Exxon Mobil                     1 518 kr
HCP                             1 219 kr
McDonalds                         849 kr
Omega Healthcare                  799 kr
Johnson & Johnson                 632 kr
Coca-Cola Company                 447 kr
Target Corporation                416 kr
Wal-Mart Stores                   324 kr
Ränta ISK                       3 239 kr
Totalt                         49 000 kr

Källskatten blev totalt 7 129 kr.

I januari 2014 så var utdelningsprognosen nästan 60 000 kr per år och när jag satte det i relation till våra utgifter så skulle utdelningen kunna betala vår boendekostnad. Vid det tillfället så antog jag att det skulle ta minst två år för oss att kunna täcka in även matkostnaderna. Nu är utdelningsprognosen drygt 115 000 kr per år och skulle kunna betala vår boendekostnad, matkostnad och även en del av kostnaden att ha en bil (diesel- och servicekostnad).

Tror det blir svårt att nå upp till det ursprungliga målet om 110 000 kr i utdelning efter skatt i år, men å andra sidan så sålde jag ett antal innehav med en realiserad vinst på ungefär 74 000 kr så om jag tar med det i beräkningen så har tillskottet av kapital från portföljens innehav redan överträffat målet.