Portföljen

Uppdaterad: 2019-01-21

Handelsbanken A   1 600 st
Hemfosa        1 500 st
Kinnevik                   550 st
NCC        1 200 st
Nobina        2 000 st
Nyfosa        1 500 st
Skanska        1 200 st
Telia        5 000 st


                                    Rullande
                                    12 mån             Snitt/mån
Utdelningsprognos       61 437 kr          5 120 kr