söndag 3 januari 2016

Bokslut 2015

Portföljvärdet har åkt både upp och ner under året och trots att fallande kurser logiskt sett ofta är positivt för oss som är nettoköpare, så kan jag inte undvika att påverkas när portföljvärdet utvecklas negativt. Blandade känslor, så investeringsreglerna får hålla känslorna under kontroll.

Förutom de innehav jag sålde under första kvartalet för att jag tyckte avkastningen var för låg, så har jag har under det sista kvartalet minskat något på REIT exponeringen (minskat i DLR och sålt innehaven i WP Carey och Realty Income). En del av likviden har använts till att köpa lite mer svenskt (TeliaSonera och SKF) och jag har dessutom börjat intressera mig för en del bolag med relativt låg utdelning men hyfsad historisk utdelningstillväxt. Blev en mindre post i både Hershey och Wal-Mart vid den senaste dippen och jag väntar tålmodigt på att kursen ska sjunka i ytterligare några bolag (bl.a. Disney).

Eftersom planen är att leva på utdelningar i framtiden och inte av tillväxt i själva aktiekurserna så vill jag se en ständigt växande utdelning oberoende av hur portföljvärdet utvecklas. Följande utdelningar har betalats ut till portföljen under året:

Prospect Capital Corporation   14 249
Main Street Capital             9 468
Kinder Morgan, Inc.             8 607
Ratos B                         6 500
Realty Income                   5 202
Williams Companies              4 821
Digital Realty Trust            4 801
Bonheur                         4 491
Chevron Corporation             4 276
Omega Healthcare                4 028
Philip Morris International     3 819
HCP                             3 696
WP Carey                        3 264
Exxon Mobil                     3 082
Castellum                       2 300
Johnson & Johnson               1 926
Coca-Cola Company               1 759
McDonalds                       1 714
Emerson                           530
Target Corporation                416
Wal-Mart Stores                   324
Ränta ISK                       3 274
Totalt                         92 547

Källskatten blev totalt 14 807 kr.

Detta är drygt 37% mer i utdelning än förra året, men målet var 110 000 kr efter skatt så det misslyckades vi med. Om jag justerar för Bonheurs utdelningssänkning och de utdelningar vi "missat" pga försäljningarna av några innehav, så skulle målet ha hamnat på 95 000 kr. Ganska nära trots allt (oräknat den realiserade vinsten från försäljningarna på 155 000 kr). För 2016 så kommer Kinder Morgans utdelningssänkning på 75% mer eller mindre utradera en del av tillväxten under 2015, så målet för 2016 blir att utdelningarna efter skatt ska nå upp till 106 000 kr, dvs. ungefär 15% mer än 2015. Detta är fortfarande en respektabel summa som skulle kunna täcka våra kostnader för bostad, mat och transport varje månad. Vi fortsätter dock att återinvestera alla utdelningar.

Målet för 2015 var att vi skulle investera drygt 10 000 kr varje månad och det visade sig att vi lyckades en aningen bättre med drygt 15 000 kr varje månad. För 2016 så blir målet att nyinvestera 10 000 kr varje månad. Har funderat på att övergå till inköp varje kvartal för att ha ett större belopp att investera vid varje tillfälle och även hålla nere courtaget, men bestämt mig för att att fortsätta med månadsinköp även under 2016.

1 kommentar: