torsdag 3 juli 2014

Halvårsrapport 2014

Första sex månaderna av 2014 är avklarade och det är med blandade känslor jag sammanställer halvårsrapporten. Utdelningsmässigt så går det helt enligt plan, men kursnivåerna gör det allt svårare att investera de likvida medel som kommer in på kontot varje månad. Det finns fortfarande köpvärda bolag på min bevakningslista men det är bolag där jag redan har investerat en tillräckligt hög andel av portföljen.

Det krävs en hel del tålamod att vänta på rätt köpläge, men det finns en viss tröst i att portföljen nu har nått en sådan storlek att medan jag väntar så fortsätter det att trilla in relativt höga utdelningar på kontot.

Följande belopp har betalats ut till portföljen under perioden januari-juni:

TeliaSonera                         5 136 kr
Prospect Capital Corporation        4 944 kr
American Realty Capital Properties  4 207 kr
Swedbank                            4 040 kr
Bonheur                             3 259 kr
Industrivärden                      2 750 kr
Digital Realty Trust                2 713 kr
Castellum                           2 125 kr
Kinder Morgan, Inc.                 1 908 kr
Realty Income                       1 599 kr
Duni                                1 392 kr
Investor                            1 280 kr
Chevron Corporation                 1 150 kr
Philip Morris International           917 kr
Wal-Mart Stores                       667 kr
Exxon Mobil                           660 kr
McDonalds                             626 kr
Target Corporation                    534 kr
Coca-Cola Company                     310 kr
Ränta ISK                             320 kr
Totalt                             40 537 kr


Källskatten blev totalt 3 699 kr.

Två nya bolag har tillkommit under första halvåret och tre bolag har försvunnit från portföljen. Dessutom har innehaven i sex andra bolag ökat.

Januari (4 inköp)
- köpt 75 aktier i Philip Morris (10/1)
- köpt 44 aktier i Chevron (16/1)
- köpt 50 aktier i Wal-Mart (16/1)
- köpt 55 aktier i Philip Morris (24/1)

Februari (1 inköp)
- köpt 127 aktier i Kinder Morgan, Inc (26/2)

Mars (2 inköp, 2 försäljningar)
- sålt hela innehavet i Ratos (18/3)
- köpt 520 aktier i American Realty Capital Properties (19/3)
- sålt hela innehavet i Yara (25/3)
- köpt 800 aktier i TeliaSonera (27/3)

April (2 inköp)
- köpt 500 aktier i Prospect Capital (8/4)
- köpt 500 aktier i Bonheur (25/4)

Maj (2 inköp, 1 försäljning)
- sålt hela innehavet i Oriflame (9/5)
- köpt 1000 aktier i Prospect Capital (9/5)
- köpt 500 aktier i American Realty Capital Properties (21/5)

Juni (ingen aktivitet)

Ett snitt på ungefär två inköp per månad är godkänt då ett av investeringskriterierna är låg aktivitet i portföljen med 1-2 inköp per månad. Försäljningarna har skett i enlighet med investeringskriteriet att vid sänkt alternativt fryst utdelning så ska en försäljning övervägas av innehavet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar