måndag 7 juli 2014

Minskat på innehaven i PSEC och ARCP

Sålt 500 aktier i PSEC ($10,85) och 500 aktier i ARCP ($12,50) för att minska deras andel till vardera under 10% av portföljen. Bolagen är även efter denna försäljning de två största innehaven i min portfölj och kommer fortsätta att ge bra utdelning varje månad.

Detta innebär dessutom att jag nu sitter med en större summa likvida medel, ungefär 153 000 kr. Kan bara hoppas på bättre köplägen de närmaste månaderna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar