torsdag 26 september 2013

Månadens inköp

Månadens inköp blev i tre amerikanska och ett svenskt bolag. Jag ökade min andel i Swedbank efter att kursen dippade rejält pga. statens försäljning av sitt innehav i Nordea. Det blev 67 nya aktier, vilket betyder att jag nu har totalt 300 aktier i Swedbank.

Coca-Cola sjönk till en kurs som tillsammans med en lägre värdering av dollarn var fullt acceptabel för mig. Köpte 100 aktier i bolaget till kursen $38,6. Som ett komplement till mitt innehav i Wal-Mart så köpte jag 60 aktier i Target Corporation till kursen $63,7. Detta bolag har hittat en nisch i det högre spannet av "budget-handel". Inriktar sig främst mot en kundgrupp inom medelklass och uppåt som efterfrågar bättre kvalitet och utbud än Wal-Mart, men fortfarande till låga priser. Hög intjäningstillväxt och utdelningstillväxt. Passade även på att öka i energisektorn med ett inköp av Kinder Morgan. 110 aktier till kursen $35,9.

Utdelningsprognosen på rullande årsbasis har nu ökat till drygt 37000 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar