tisdag 1 oktober 2013

Månadsrapport för september


 
Ytterligare en månad att lägga till handlingarna. För att få en mer rättvis bild över våra investeringar så har jag valt att flytta ut den del som inte är en investering utan snarare en buffert för framtida utgifter. I räntesparandet ingår nu enbart det belopp som är helt och hållet avsett för investeringar, dvs. de 1,5 Mkr som är reserverade för framtida hus- och bilköp "försvann" från totalvärdet för portföljen (men finns förstås fortfarande med i balansräkningen).

Det blev en rätt så stor investering i aktier även denna månad. Orsaken är att jag har bestämt mig för att minska på andelen kontanter i portföljen, så jag gjorde en större engångsinsättning i extrakassan och minskade även det belopp som fanns i min Avanza ISK genom att öka på mitt innehav i ARCP. Fortsättningsvis så ska kontanta medel hållas så nära noll som möjligt i Skandiabanken ISK och Avanza ISK. Hos Netfonds så accepterar jag att större belopp kan finnas tillfälligt i min ISK eftersom räntan är 2,5% (och den betalas ut varje månad).

De svenska aktieinnehaven har utvecklats positivt, medan de amerikanska har haft en desto större negativ utveckling. Det har inte varit helt enkelt att hitta prisvärda bolag och det blev mest amerikanskt även denna månad med inköp i sex amerikanska bolag och ett svenskt bolag.

Digital Realty Trust                 60 st   $52    (USD 6,67)
American Realty Capital Properties  288 st   $12,60 (USD 6,35)
Prospect Capital Corporation        520 st   $11,5  (USD 6,35)
Coca-Cola Company                   100 st   $38,6  (USD 6,39)
Target Corporation                   60 st   $63,7  (USD 6,43)
Kinder Morgan, Inc.                 110 st   $35,9  (USD 6,43)
Swedbank                             67 st   152 kr


Utöver månadens inköp så sålde jag mina aktier i Ericsson (som befanns sig i en vanlig depå), dels för att innehavet var så liten andel av min portfölj, dels för att delfinansiera inköpet av Prospect Capital Corporation. Portföljen har ungefär den fördelning som jag har som målsättning.


Jag har fått utdelning från sex bolag.

Chevron Corporation                 150 kr
Exxon Mobil                         130 kr 
Realty Income                       151 kr
McDonalds                           148 kr
American Realty Capital Properties  104 kr

Digital Realty Trust                511 kr
Totalt                             1194 kr

Samtliga belopp är efter skatt. Källskatten för dessa utdelningar var 210 kr, vilket kommer kvittas mot schablonskatten för ISKn i samband med nästa års deklaration.

Inköpen denna månad har ökat utdelningsprognosen på rullande årsbasis med nästan 10000 kr till 37344 kr. Om jag får möjlighet till de inköp som jag har planerat för kommande kvartal så borde utdelningsprognosen hamna på ungefär 45000 kr till årsskiftet.

Kommer övergå till kvartalsrapportering framöver, så nästa rapport blir årsrapporten för 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar