fredag 19 juli 2013

Egen aktiefond

För att få ytterligare struktur på mina investeringar och även enklare utvärdering av hur det går vid varje månadsavslut, så har jag organiserat mina investeringar i "aktiefonder". Varje fond startar med 1000 andelar med en andelskurs beroende på hur mycket kapital som finns i fonden vid start (andelskurs = värde av aktieinnehav och kassa / antal andelar). Antalet andelar påverkas enbart av insättningar och uttag. Andelskursen i sin tur påverkas enbart av hur innehavet utvecklas. På så vis blir det enklare att utvärdera varje fond och därmed hela portföljen.

Ett par av mina fonder kommer ha en i förväg bestämd fördelning av bolag, utdelningsmål och slutdatum när de ska vara färdiga (då de övergår till att vara passivt förvaltade). I Aktiefond Utdelning 2017 kommer jag investera c:a 1 500 000 kr i en bestämd fördelning av svenska bolag med ett utdelningsmål på 80 000 kr vid slutdatum 2017. I Aktiefond USA kommer jag investera 1 000 000 kr i en bestämd fördelning av amerikanska bolag med ett utdelningsmål på 40 000 kr vid slutdatum 2020. Mitt huvudfokus ligger på dessa fonder.

Ett par andra fonderna har lite större frihet i sina innehav och ingen slutdatum. Aktiefond Avanza innehåller mina innehav i AvanzaZero och Fortum, men på sikt är det troligt att denna utvecklas till en fond-i-fond med enbart AvanzaZero. Aktiefond Gott & Blandat innehåller "övriga aktier", dvs. mer eller mindre de aktier som inte platsat i de två första fonderna och dessutom har en lite kortare placeringshorisont. Alla ränteplaceringar har dessutom placerats i en "räntefond".

Ingen större arbetsinsats att hantera. Ett kalkylark för varje fond som enkelt beräknar nuvarande andelskurs baserat på innehavens värde, storleken på kassan och nuvarande antal andelar i fonden. När jag sätter in eller tar ut pengar från fonden så räknar jag ut hur många andelar det motsvarar (belopp / andelskurs) och ökar eller minskar nuvarande antal andelar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar