tisdag 30 juli 2013

Nätmäklare

För att hålla nere courtage-kostnaden, så använder jag mig just nu av tre olika nätmäklare, Skandiabanken, Avanza och Netfonds.

Skandiabanken ger mig ett lägsta courtage på 8 kr för svenska aktier på Large-cap och 18 kr för övriga listor. Nu handlar jag vanligtvis för 10 000 - 15 000 kr per gång, men beroende på tidpunkt och belopp för framtida utdelningar så är det mycket möjligt att det kan bli ett eller annat köp för 3500-5000 kr. Det betyder ett courtage på 25-38 kr för mina normal inköp och 9-13 kr vid mindre inköp (18 kr om det är bolag utanför Large-cap). Jag använder min ISK i Skandiabanken enbart för svenska aktier. Courtaget vid utlandshandel är alldeles för högt för mina inköpsbelopp. Räntan på likvider i denna ISK är 0%, så jag försöker hålla mina likvider så nära noll som möjlig.

Avanza ger mig tillgång till Avanza Zero och den finska börsen (Fortum). Inget courtage för Avanza Zero så där styrs mina investeringar inte av någon speciell inköpsgräns. Däremot har jag inte kunnat bestämma mig för om jag ska köpa andelar regelbundet varje månad eller enbart när t.ex. OMXSPI är under en förutbestämd nivå. Inköp av aktier i Fortum beror på nuvarande kurs i relation till det pris jag har kommit fram till att det är värt att betala. Kommer köpa för c:a 20 000 kr vid varje tillfälle för att minska courtagets andel av inköpssumman. Även för denna ISK så är räntan 0% för likvider, så målet är även här att inte ha några likvider i ISK:n.

Netfonds har ett minsta courtage för amerikanska börsen på enbart 79 kr, så här kommer jag hantera alla mina inköp på den amerikanska börsen. En extra bonus är att räntan på mina likvider är hela 2,5%, så här placerar jag även större summor för senare användning. Dessutom är det norsk insättningsgaranti på hela 2 miljoner kr.

Tre olika mäklare som ger mig möjlighet att göra mina inköp där totalkostnaden blir lägst. Inga stora belopp för varje enskilt inköp men många bäckar små...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar