söndag 28 juli 2013

När ska man sälja en utdelningsaktie?

Min långsiktiga strategi är att köpa aktier och behålla dem "för evigt", men även om så är fallet så behöver jag ändå en "exit"-strategi. Under den långa tid som jag planerar att behålla en aktie så kan det uppstå situationer som gör att det är dags att omvärdera innehavet.

En regel som gäller för alla mina innehav är att inställd utdelningen är lika med omedelbar försäljning. För mina aktier i amerikanska bolag så är grundregeln även att aktierna säljs om utdelningen sänks. Amerikanska bolag har en helt annan utdelningskultur än svenska bolag, så en sänkning bör tas på mycket större allvar. En sänkt utdelning för mina aktier i svenska bolag kan resultera i en försäljning men det kommer avgöras i varje enskilt fall beroende på omständigheterna och nuvarande utdelningsnivå. Samma sak gäller vid en fryst utdelningsnivå.

När investeringsmålet är att leva på utdelningarna i framtiden, så blir det rätt så naturligt att exit-strategin fokuserar på utdelningen. Annat som kan resultera i en försäljning är om ett företags affärsmodell förändras betydligt eller ledningen byts ut. Men även i dessa fall så blir det en fråga om att avgöra varje fall för sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar