torsdag 8 augusti 2013

En dödssynd för investerare: Lättja

I boken är detta den sista dödssynden som beskrivs, men för mig så är det den mest uppenbara dödssynden som jag själv lätt drabbas av. Jag följer inte nyhetsflödet för samtliga av mina innehav så noga som jag troligtvis borde. Läser inte årsredovisningarna så detaljerat som jag borde. Jag driver ett eget AB och hanterar bokföring och bokslut inklusive årsredovisning helt på egen hand så jag kan inte ursäkta mig med att jag inte förstår en årsredovisning.

I boken så beskrivs denna dödssynd i fyra olika grader, lite lat, oregelbundet engagerad, allmänt ointresserad och totalt ointresserad. En investerare som är lite lat lägger trots allt ner en hel del tid på sin portfölj och har hyfsad kontroll på sina investeringar. Normalt sett så investerar de inte utan att först ha lagt ner en del tid på att undersöka den möjliga investeringen. Däremot så missar de ibland att hålla koll på enskilda innehav i portföljen vilket kan leda till dåliga beslut angående både inköp och försäljning. Den oregelbundet engagerade investeraren håller också koll på sin portfölj, men är inte konsekvent. Ibland lägger de ned avsevärd tid att undersöka ett nytt bolag och vid andra tillfällen så följer de ett råd från en bekant utan att undersöka bolaget alls. Den allmänt ointresserade investeraren är relativt apatisk till investeringar. Det som möjligtvis kan få dem lite mer intresserade är om de drabbas av en större förlust eller vid en större omjustering i portföljen. Annars så bryr de sig knappt.  Sist så har vi investeraren som lämnar över allt ansvar till någon annan. De kommer knappt vakna till liv ens om deras investering faller kraftigt i värde. Frågan är om de ens är medvetna om att det faller i värde eftersom de inte följer sin investering överhuvudtaget. Lite naivt tror de att de kan lita fullständigt på någon annan att sköta om det. Jag antar att en del av dessa individer tillhör den grupp som låter olika så kallade PPM-bolag hantera deras PPM fonder.

En lättjefull investerare delegerar allt eller det mesta av ansvaret till någon annan. De försöker hela tiden hitta sätt att minimera den tid de behöver lägga ner på att investera. Utan några långsiktiga mål och utan något som helst intresse att lära sig mer så skulle de lika gärna kunna placera sina pengar i ett bankkonto. Tyvärr så är det väl där som en stor del av Sveriges sparare redan befinner sig. Nu anser inte Fertig att det är helt fel att överlåta själva hanteringen av investeringarna till någon annan, däremot så MÅSTE man regelbundet följa upp hur denna person (eller bolag) hanterar investeringarna. Det är enda sättet att veta om de gör ett bra jobb eller om det är dags att avbryta samarbetet.

Ett annat problem som en lättjefull investerare lätt drabbas av är att de tror att analyser från så kallade experter kan konsekvent peka ut bra investeringar, så allt de behöver göra är att lyssna på dessa experter, agera enligt deras analyser, och därefter luta sig tillbaka och vänta på att vinsterna ska börja trilla in på kontot.

Fertig tar även upp att anledningen till en investerares lättja kan bero på att de har hamnat i fel investeringsläge. Han räknar upp tre olika lägen,
  • Gör det själv
  • Fokusera på fonder
  • Låt någon annan sköta om dina investeringar
Väljer man att göra allt själv så får man också vara beredd på att i varje fall lägga ner minst ett par timmar varje vecka på sina investeringar. Är man inte beredd att lägga ner den tiden så är man lättjefull och bör fundera på att istället antingen enbart använda sig av fonder eller lämna över det mesta av ansvaret till någon man litar på (men fortfarande så måste man i varje fall lägga ner ett par timmar varje kvartal på uppföljning).

Fertig föreslår även att man inför rutiner för att hantera den lathet det är lätt att drabbas av, bl.a. att man följer nyhetsflödet för de bolag man har investerat i, att man noga granskar månadsrapporten över sina innehav för att se om det finns några uppenbara förändringar som behöver undersökas närmare och att man inför fasta tidpunkter för detta (t.ex. en fast tidpunkt varje dag då man läser nyhetsflöden och bolagsrapporter, en fast tidpunkt varje månad då man bokar upp 30 minuter till att granska månadsrapporten).

Jag har valt att börja prenumerera på olika RSS-flöden med nyheter för mina bolag. Ska även undersöka varje bolags webbplats och se om det är möjligt att få e-post med information som pressreleaser, delårsrapporter, mm. Däremot så kommer jag även i fortsättningen använda mig av andra bloggares bolagsanalyser som ett komplement till de analyser jag gör själv. Att lyssna på andra anser jag vara smart och inte lättja, så länge man drar sina egna slutsatser. Att inte lyssna på andra skulle snarare leda till högmod och vad boken anser om högmod när det gäller investeringar kommer jag ta upp i nästa blogginlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar