torsdag 8 augusti 2013

Bokrecension: The 7 Deadly Sins of Investing

Varmaste dagen i Taipeis historia, över 39C (lägg till luftfuktigheten och det blir rena bastun utomhus). Har spenderat en stor del av dagen i (det svala) biblioteket i närheten av min bostad. Där hittade jag några engelska ekonomiböcker bland all kinesisk litteratur och den första boken, The 7 Deadly Sins of Investing (av Maury Fertig) är en lite annorlunda bok då den inte beskriver någon speciell investeringsstrategi utan istället fokuserar den på att beskriva olika psykologiska svagheter som kan påverka våra investeringar negativt.

De sju dödssynderna för en investerare som Fertig beskriver i boken är de samma som kristendomens dödssynder, dvs.
  • Högmod
  • Girighet
  • Vällust
  • Avund
  • Frosseri
  • Vrede
  • Lättja
Varje dödssynd beskrivs i ett eget kapitel med exempel på hur en investerare kan påverkas av en specifik synd och författaren inkluderar även strategier och verktyg för att identifiera en synd och minimera dess effekt på våra investeringar. I bokens sista kapitel så beskriver Fertig tio budord för investeringar, som om de följs ska kunna hjälpa en investerare att om inte undvika, så i varje fall minska farorna med de sju dödssynderna.

Boken är lättläst utan en massa egendomliga ekonomitermer (jag är civilingenjör och inte civilekonom) och kommer utan tvekan påverka hur jag beter mig framöver. Jag redan börjat fundera på en del justeringar av min investeringsstrategi för att hantera de "dödssynder" jag tror påverkar mig lite grann. Bättre att upptäcka dessa problem nu när marknaden är relativt "lugn" och försöka hantera dem med vettiga strategier/verktyg. Annars är risken stor att när "hela börsen stormar", så kommer dessa synder göra sig påminda och ställa till med bekymmer för mina investeringar.

Jag kommer med nya blogginlägg framöver där bokens beskrivning av de sju dödssynderna för investeringar kommer tas upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar