fredag 9 augusti 2013

En dödssynd för investerare: Högmod

Att känna en viss stolthet över sina lyckade investeringar är normalt, men när det går till överdrift och man enbart lyssnar på sitt egna uppblåsta ego, så har man drabbats av högmod. När investerare drabbas av högmod, så lyssnar de inte längre på andras råd och blir misstänksamma mot alla former av investeringar som de inte har upptäckt själva. Även om det är vettigt att vara skeptisk till information man får från olika källor, så bör man ändå utvärdera denna information på ett objektivt sätt.

Andra tecken på högmod är att man vägrar göra sig av med en felaktig investering eftersom man inte kan erkänna att man har begått ett misstag. Detta är inte samma sak som att behålla en investering som hamnat i en tillfällig svacka, men har bra långsiktiga utsikter. En klar skillnad är att en investerare med högmod blir väldigt defensiv när någon ifrågasätter investeringen. Eftersom det saknas en logisk analys till varför förlustaffären kan vända till vinst framöver, så blir varje diskussion helt baserad på känslor. Dessutom är risken stor att en investerare med högmod kommer placera mer pengar i den dåliga investeringen. Allt för att bevisa för sig själv att man fortfarande tror på sin investering. Det är också vanligt att investerare med högmod har en alltför stor andel av sin portfölj i en och samma aktie eller bransch.

För att hantera risken att drabbas av högmod så föreslår Fertig att man gör det till en vana att efterfråga andras åsikter, läsa artiklar/nyhetsbrev etc. Fortfarande bör man förstås dra sina egna slutsatser från den information man får. Förändringar som man inte kan kontrollera kommer att inträffa och ibland så är det bättre att sälja med förlust än att hålla fast vid en investering enbart för att rädda sig ego. Slutligen så är rådet att inte försöka vara smartare än marknaden. Var ödmjuk och harmonisk när du följer marknaden. Lite Zen-aktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar