lördag 10 augusti 2013

En dödssynd för investerare: Avund

För en avundsjuk investerare så blir målet att vara bättre än en annan investerare, som mycket väl kan vara en vän eller arbetskamrat. Istället för att objektivt analysera sina investeringar, så vill man bara bevisa att man kan bättre. Man kopiera någon annans strategi utan eftertanke. Man tar samma eller högre risker för att visa att man är minst lika smart. Ibland så är man kanske inte ens medveten om att man har drabbats av avund.

Problemet med att kopiera någon annans strategi är att du inte startar med samma förutsättningar. Även om Warren Buffett har lyckats väldigt bra med ett visst innehav, så betyder inte det att detta innehav platsar i din portfölj. Man kan vara avundsjuk på hur Warren Buffett har lyckats med sina investeringar men det får inte påverka ens egna investeringar. Samma sak gäller för de bloggar man följer. Även om de har lyckats väl med en investering i en viss sektor, så kan det vara försent för dig att testa samma sak.

För att minska risken för att avund påverkar investeringar negativt så bör man alltid grundligt analysera sina motiv för en investering. Har man nyligen läst om denna aktie på någon blogg och det är den enda anledningen till att man är intresserad av ett inköp eller har man gjort en egen analys av bolaget och kommit fram till att det är ett bolag som passar in i ens egen portfölj?

Att min egen investeringsstrategi har påverkats av andra investerare råder det knappast någon tvivel om och den kommer troligtvis även fortsättningsvis påverkas av andras strategier. Så länge jag är klar över varför jag "kopierar" något och det passar in i min egen långsiktiga strategi, så ser jag det enbart som en styrka att ta intryck av andra. Däremot så mäter jag inte min portföljs utveckling mot någon annans utveckling (inte ens index). Mitt mål är en viss utdelningsnivå och inte hur mycket min portfölj är värd. Så länge utdelningen utvecklas enligt plan så är jag nöjd. Just nu är mina analyser av intressanta bolag rätt så "enkla" och jag försöker alltid komplettera dem med andra investerares analyser. Detta kommer jag försöka förbättra framöver och göra mer grundliga analyser på egen hand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar