söndag 11 augusti 2013

En dödssynd för investerare: Vrede

Att bli arg när en investering inte går som förväntat är inte ovanligt, men när man låter sitt humör påverka sina investeringsbeslut så har man drabbats av vrede. Ibland finns det inget specifikt mål för vreden och då lägger man skulden på marknaden, men i många fall så lägger man skulden på media, företagsledning, analytiker eller en grupp med egenintressen.

Media får skulden för att de skriver en negativ artikel om "ditt" bolag och du väljer att investera ännu mer i ren ilska. Bolagets VD får skulden för ett dåligt affärsbeslut och din ilska över detta grumlar ditt beslut och du säljer samtliga aktier i ett bra bolag trots att din inställning till en person i en organisation inte ska vara avgörande för din investeringsstrategi. En analytiker kommer med en felaktig köp- eller säljrekommendation och du blir arg när det inte blir som analytikern förutspått. Som en reaktion på detta så gör du motsatsen och t.ex. investerar mycket stora belopp i ett förhoppningsbolag som hade fått en säljrekommendation men istället gått upp ett antal procent. Du lägger skulden på Riksbanken för ränteförändringar som påverkar dina investeringar och du gör förändringar din strategi helt baserat på din avsky för Riksbankens beslut.  

Vrede kan precis som övriga dödssynder hanteras med hjälp av en disciplinerad och analytisk investeringsstrategi. Ta bort känslorna från processen och det kommer troligtvis gå bättre för dina investeringar. När det gäller vrede så kan det även vara bra med distans till sina investeringar, dvs. följ inte dina investeringar dagligen. För anteckningar över dina investeringar och ditt sinnestillstånd vid varje investering under ett par månader och jämför senare hur det har gått. Har vrede påverkat dina investeringar negativt? Slutligen låt din ilska få utlopp på ett mer produktivt sätt även om det enbart handlar om ett kritiskt inlägg i ett företagsforum.

Detta var det sista inlägget om de sju dödssynderna för en investerare. Om man vill se exempel på dessa dödssynder så kan ett besök till placera.nu/avanzas företagsforum för Fingerprint Cards rekommenderas. Där florerar avund, lättja, vällust, girighet, vrede, frosseri och högmod i en salig blandning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar