söndag 11 augusti 2013

En dödssynd för investerare: Girighet

Girighet är lite mer komplicerat ämne när det gäller investeringar eftersom syftet är att tjäna pengar, men när girigheten tar över så vill man tjäna för mycket på alltför kort tid. Man glömmer bort analyser och realistiska förväntningar på avkastning. Drömmen om rikedom blir för stark och det är stor risk för ett bryskt uppvaknande senare. Man köper för mycket, alltför sent och baserat på alltför lite information om bolaget. Man saknar dessutom en investeringsplan.

Giriga investerare har orealistiska förväntningar. De ska bli rika snabbt och utan alltför stor arbetsinsats. Risk existerar inte deras värld och de fattar dåligt underbyggda investeringsbeslut. Ett rykte kan räcka för beslut. Efter sitt första köp, så vill man ha mer. Fortfarande utan att verkligen analysera bolaget och sina egna förväntningar.

Hur kontrollerar man sin egen girighet?

Investera långsamt, med kunskap och logik. Ta dig tid att undersöka bolaget närmare. Utvärdera de källor du har tillgång till och bli klar över varför du vill investera i just detta bolag. Om du känner ett behov av att spekulera så begränsa det till som mest 5% av portföljvärdet.

Påminn dig själv dagligen att marknaden straffar girighet och belönar tålamod och långsiktighet.

Själv så har jag nu regler på plats för varje månadsinköp och även när extrakassan får användas. Har även påbörjat arbetet med att ta fram en checklista som ska användas före varje inköp. Långsammare investeringar verkar vara bästa lösningen för att hantera risken att drabbas av girighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar